POLITYKA PRYWATNOŚCI - Children Puzzle for Kids Pets

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:

Usługa jest skierowana do dzieci w wieku poniżej 13 lat

Ta Aplikacja jest skierowana do dzieci w wieku poniżej 13 lat. Nie wymaga od dziecka ujawniania większej ilości informacji niż to konieczne do wzięcia udziału w jej działaniu.
Rodzice mogą dokonać przeglądu danych osobowych ich dzieci zebranych przez niniejszą Aplikację - o ile takie dane zostaną zebrane - opisane to zostało w dalszej części niniejszej polityki. Mogą też prosić o usunięcie tych danych i zwrócić się z prośbą o zaprzestanie dalszego gromadzenia lub użytkowania tych danych przez skontaktowanie się z właścicielem. Rodzice mogą również wyrazić zgodę na zbieranie i wykorzystanie informacji ich dzieci, ale nadal nie pozwolić na ujawnienie ich osobom trzecim, chyba że ujawnienie to jest integralną częścią Usługi.

 Reklama

Te usługi pozwalają na używanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej wyświetlanej w formie banerów i innych reklam w Aplikacji, które mogą być dopasowane w oparciu o zainteresowania Użytkownika. Nie oznacza to, że ​​wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane do tego celu. Informacje i warunki użytkowania są przedstawione poniżej. Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą korzystać z plików plików cookie w celu identyfikacji użytkowników lub mogą używać techniki retargetowania behawioralnego, czyli wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań i zachowań użytkownika, łącznie z tymi wykrytymi poza Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Polityką Prywatności właściwych usług.

AdMob

AdMob to usługa reklamowa udostępniana przez firmę AdMob Google Inc.
Dostawca: AdMob Google Inc.
Cel: Reklama
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności

UNITY

Unity Ads to usługa reklamowa udostępniana przez firmę Unity Technologies

Dostawca: Unity Technologies

Cel: Reklama

Miejsce przetwarzania danych: Unity Privacy Policy